Noticies

01/12/2022
SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE DIFUSIÓ DELS PRODUCTES AGROALIMENTARIS I ARTESANS DE QUALITAT, ANY 2022. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció de 2.758,27 € per la XVII Fira de l'Oli Baronia de Cabacés.
22/11/2022
Subvenció de la Generalitat de Catalunya per a la conservació i restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble El Dpt. de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, va concedir a l’...
22/11/2022
Subvenció de la Generalitat de Catalunya per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2020-2022 El Dpt. de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, va concedir a l’Ajuntament de...
21/10/2022
El Dpt. d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 51.180,63 € (43% PDR, 57% DACC) a l’empara de la RESOLUCIÓ ACC/2603/2021, de 4 d'agost, de convocatòria anticipada per a l'any 2022 de subvencions als espais naturals de Catalunya, als...
11/10/2022
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, ha atorgat a l’Ajuntament de Cabacés la següent subvenció: OPERACIÓ: Infraestructures per a la prevenció d’incendis forestals, annex 5 CONCEPTE: Construcció d’un punt d’aigua...
23/09/2022
SUBVENCIÓ PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A L’EXERCICI 2021. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 14 de desembre de 2021, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 19.374 €, línia 2 Desenvolupament dels Pla d’...
19/09/2022
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 26 de juliol de 2022 va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 2.981,63 € € per les activitats “Programació estiu-tardor Museu Miquel Montagut”.
09/06/2022
SUBVENCIÓ FENÒMNES METEOROLÒGICS I ALTRES SITUACIONS EXCEPCIONALS 2021 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 26 d’octubre de 2021, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 16.487,47 € per la Impermeabilització del dipòsit municipal.
10/05/2022
SUBVENCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023, ANUALITAT 2022 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 22 de febrer de 2022, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2022, per a la realització de les següents...
09/03/2022
SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE DIFUSIÓ DELS PRODUCTES AGROALIMENTARIS I ARTESANS DE QUALITAT, ANY 2021. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció de 1.954,86 € pel disseny de la campanya comunicativa de la XVI Fira de l'Oli...

Pàgines