Noticies

07/11/2019
SUBVENCIO PROGRAMA INVERSIONS PAM 2019 La Presidenta de la Diputació de Tarragona, per Decret 2019-0002852, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 10.253,26 € per la realització de l’actuació Millora d’un tram del camí ral, programa inversions PAM 2019.
31/10/2019
SUBVENCIÓ PAM 2017 La Presidència de la Diputació de Tarragona, per Decret de data 23 de juliol de 2019, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 5.394,36 € per l’execució de l’actuació Instal.lació de baranes i senyalització vertical del parc infantil municipal, per disposició de...
31/10/2019
SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE DIFUSIÓ DELS PRODUCTES AGROALIMENTARIS I ARTESANS DE QUALITAT, ANY 2019. El Consell Rector de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona en sessió de data 25 d’octubre de 2019, va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció de...
31/10/2019
SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA, DESTINADES AL CONTROL I LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ. CONVOCATÒRIA 2019. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 1 d’octubre de 2019 va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció de 2...
31/10/2019
SUBVENCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE MESURES RECOLLIDES ALS PLANS D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DELS AJUNTAMENTS ADHERITS AL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESES. CONVOCATÒRIA 2018 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 5 d’abril de 2019 va concedir a l'Ajuntament de Cabacés...
05/09/2019
SUBVENCIÓ ACTUACIONS DE VIGILÀNCIA DELS USUARIS DE PLATGES I PISCINES, CONVOCATÒRIA 2019 La Presidenta de la Diputació de Tarragona, per Decret 2019-0003365, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 4.431,37 € pel servei de socorrisme de la piscina municipal.
25/07/2019
SUBVENCIO PROGRAMA DESPESES CORRENTS PAM 2019 La Presidenta de la Diputació de Tarragona, per Decret 2019-0002852, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 14.750,74 € pel programa de despeses corrents del PAM 2019.
25/07/2019
SUBVENCIÓ PER A EQUIPAMENTS CULTURALS D’INTERÈS CIUTADÀ I EDIFICIS SINGULARS O PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL. CONVOCATÒRIA 2019. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 14 de juny de 2019, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 5.000 € per l’arranjament...
20/05/2019
L a Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 21 de setembre de 2018 va atorgar a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 15.672,24 € per la realització de l’obra “Tancament perimetral del recinte de la piscina municipal”, actuació inclosa al Pla d’Acció Municipal 2018,...
05/12/2018
SUBVENCIÓ PROGRAMA EXTRAORDINARI D'AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I EL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS CURS 2017-2018. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 30 de novembre de 2018 va concedir a l'...

Pàgines