Noticies

19/09/2022
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 26 de juliol de 2022 va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 2.981,63 € € per les activitats “Programació estiu-tardor Museu Miquel Montagut”.
09/06/2022
SUBVENCIÓ FENÒMNES METEOROLÒGICS I ALTRES SITUACIONS EXCEPCIONALS 2021 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 26 d’octubre de 2021, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 16.487,47 € per la Impermeabilització del dipòsit municipal.
10/05/2022
SUBVENCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023, ANUALITAT 2022 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 22 de febrer de 2022, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2022, per a la realització de les següents...
09/03/2022
SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE DIFUSIÓ DELS PRODUCTES AGROALIMENTARIS I ARTESANS DE QUALITAT, ANY 2021. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció de 1.954,86 € pel disseny de la campanya comunicativa de la XVI Fira de l'Oli...
18/02/2022
SUBVENCIONS SALUT PÚBLICA CONVOCATÒRIA 2021 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 21 de desembre de 2021, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés les següents subvencions: Línia 1 – 1.2 Piscines Import concedit: 5.582,94 € Línia 1 -1.3 Agent cívic Import concedit: 4.953,30...
18/02/2022
SUBVENCIONS SALUT PÚBLICA CONVOCATÒRIA 2021 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 21 de desembre de 2021, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés les següents subvencions: Línia 1 – 1.2 Piscines Import concedit: 5.582,94 € Línia 1 -1.3 Agent cívic Import concedit: 4.953,30...
22/12/2021
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 19 d’octubre de 2021 va atorgar a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 10.000 € pel Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH).
26/10/2021
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 5 d’octubre de 2021 va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 900 € per les activitats del programa 20 anys del Museu Miquel Montagud.
26/10/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 19.568,44 €, programa de despeses corrents del Pla d’Acció Municipal, anualitat 2021.

Pàgines