Noticies

02/03/2021
El Dpt. de Presidència de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 39.708,48 € per la realització de l’obra de Dinamització Territorial anualitats 2018 i 2019 Construcció d’escales per a la millora de l’accés de vianants i adequació de l’escola.
16/12/2020
SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE DIFUSIÓ DELS PRODUCTES AGROALIMENTARIS I ARTESANS DE QUALITAT, ANY 2020. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció de 2.400 € per la campanya comunicativa de la XV Fira de l'Oli Baronia de...
16/12/2020
SUBVENCIÓ PER IMPULSAR L’ECONIMIA BAIXA EN CARBONI: DESENVOLUPAMENT DELS PLANS D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA (PAESC) I FOMENT DE L’ÚS DE LA BIOMASA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS AMB FINALITATS ENERGÈTIQUES. CONVOCATÒRIA 2020. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sess ió de data...
17/11/2020
SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE SALUT PÚBLICA, DESTINADES AL CONTROL I LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ, CONVOCATÒRIA 2020. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 3 de novembre de 2020, va concedir a l’...
17/11/2020
SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SUBVENCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023, ANUALITAT 2020 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 27 d’octubre de 2020, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat...
02/11/2020
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 27 d’octubre de 2020 va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 8.050,97 €, programa de subvencions destinat als municipis, en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19, convocatòria 2020.
17/09/2020
SUBVENCIÓ PROGRAMA EXTRAORDINARI D’AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS, CURS 2018-2019. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 16 de juny de 2020 va concedir a l’...
03/08/2020
FENÒMENS METEOROLÒGICS I ALTRES SITUACIONS EXCEPCIONALS 2020 La Presidència de la Diputació de Tarragona, per Decret 2020-0002680 de data 30 de juliol de 2020, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 41.165,32 € per l’execució de l’actuació Reposició del carrer de la Font de Baix...
30/07/2020
El Dpt. de Territori i Sostenibilitat, ha concedit a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 5.417,94 €(43% PDR i 57% DTES), per l’actuació “Recuperació del sender de la sèquia de la vila de Cabacés”, a l’empara de la convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als...
24/03/2020
Decret d'adhesió al manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus Descarregui fent clic aquí el decret en format pdf

Pàgines