Noticies

18/03/2020
Mesures excepcionals en relació amb la prevenció del SARS-CoV-2 (coronavirus) Descarregui fent clic aquí el decret en format pdf
08/11/2019
El Dpt. de Territori i Sostenibilitat, amb el suport de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ha concedit a l’Ajuntament de Cabacés un ajut de 31.341,97 € per la realització de l’actuació Adequació de l’enllumenat públic de Cabacés per a la protecció del medi nocturn 3ª fase
07/11/2019
SUBVENCIO PROGRAMA INVERSIONS PAM 2019 La Presidenta de la Diputació de Tarragona, per Decret 2019-0002852, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 10.253,26 € per la realització de l’actuació Millora d’un tram del camí ral, programa inversions PAM 2019.
31/10/2019
SUBVENCIÓ PAM 2017 La Presidència de la Diputació de Tarragona, per Decret de data 23 de juliol de 2019, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 5.394,36 € per l’execució de l’actuació Instal.lació de baranes i senyalització vertical del parc infantil municipal, per disposició de...
31/10/2019
SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE DIFUSIÓ DELS PRODUCTES AGROALIMENTARIS I ARTESANS DE QUALITAT, ANY 2019. El Consell Rector de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona en sessió de data 25 d’octubre de 2019, va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció de...
31/10/2019
SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA, DESTINADES AL CONTROL I LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ. CONVOCATÒRIA 2019. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 1 d’octubre de 2019 va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció de 2...
31/10/2019
SUBVENCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE MESURES RECOLLIDES ALS PLANS D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DELS AJUNTAMENTS ADHERITS AL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESES. CONVOCATÒRIA 2018 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 5 d’abril de 2019 va concedir a l'Ajuntament de Cabacés...
05/09/2019
SUBVENCIÓ ACTUACIONS DE VIGILÀNCIA DELS USUARIS DE PLATGES I PISCINES, CONVOCATÒRIA 2019 La Presidenta de la Diputació de Tarragona, per Decret 2019-0003365, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 4.431,37 € pel servei de socorrisme de la piscina municipal.
25/07/2019
SUBVENCIO PROGRAMA DESPESES CORRENTS PAM 2019 La Presidenta de la Diputació de Tarragona, per Decret 2019-0002852, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 14.750,74 € pel programa de despeses corrents del PAM 2019.

Pàgines