Noticies

09/03/2022
SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE DIFUSIÓ DELS PRODUCTES AGROALIMENTARIS I ARTESANS DE QUALITAT, ANY 2021. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció de 1.954,86 € pel disseny de la campanya comunicativa de la XVI Fira de l'Oli...
18/02/2022
SUBVENCIONS SALUT PÚBLICA CONVOCATÒRIA 2021 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 21 de desembre de 2021, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés les següents subvencions: Línia 1 – 1.2 Piscines Import concedit: 5.582,94 € Línia 1 -1.3 Agent cívic Import concedit: 4.953,30...
18/02/2022
SUBVENCIONS SALUT PÚBLICA CONVOCATÒRIA 2021 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 21 de desembre de 2021, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés les següents subvencions: Línia 1 – 1.2 Piscines Import concedit: 5.582,94 € Línia 1 -1.3 Agent cívic Import concedit: 4.953,30...
22/12/2021
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 19 d’octubre de 2021 va atorgar a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 10.000 € pel Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH).
26/10/2021
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 5 d’octubre de 2021 va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 900 € per les activitats del programa 20 anys del Museu Miquel Montagud.
26/10/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 19.568,44 €, programa de despeses corrents del Pla d’Acció Municipal, anualitat 2021.
26/10/2021
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 21 de setembre de 2018 va atorgar a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 18.292,61 € per la realització de l’obra “Prolongació C/ Montsià i connexió amb C/ Ponent”, actuació inclosa al Pla d’Acció Municipal 2018, programa...
07/04/2021
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 23 de març de 2021 va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 1.662,50 €, per a l’escola rural “El Castell”, programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants publiques de titularitat municipal i...

Pàgines