Noticies

25/03/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 15.324,55 € per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals (e-catàleg) durant l’any 2024.
07/02/2024
La Generalitat de Catalunya ha concedit a l'ajuntament de Cabacés una subvenció per import de 4.500 €, per a finançar el Festival Cultural d’Estiu, dins del programa d’ajuts per a la programació d'espectacles d'arts en viu de caràcter professional, en municipis de fins a 1.000 habitants. Amb el...
23/01/2024
La Diputació de Tarragona va ampliar la dotació inicial de l’e-catàleg de l’any 2023, essent l’import màxim de subvenció per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals (e-catàleg) de 12.104,53 €.
18/01/2024
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona en sessió de data 17 d’octubre de 2023 va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció per un import de 9.244,36 €, per la contractació d’un peó de serveis i manteniment, convocatòria de subvencions per al foment de l’ocupació local del Camp de...
18/01/2024
SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE DIFUSIÓ DELS PRODUCTES AGROALIMENTARIS i ARTESANS DE QUALITAT, ANY 2023 El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 2.201,04 € per la XVIII Fira de l’o li Baronia de Cabacés.
20/12/2023
La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció per al foment de la creació d’infraestructures de protecció civil per l’import de 4000 €, per l’adquisició d’un grup electrogen.
10/10/2023
SUBVENCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023, ANUALITAT 2023 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va concedir a l’Ajuntament de Cabacés la subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2023, per a la realització de les següents actuacions: Concepte: Despeses corrents...
02/10/2023
SUBVENCIÓ PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A L’EXERCICI 2022. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 4 d’octubre de 2022, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 33.258,99 €, línia 2 Desenvolupament dels Plans d...
22/08/2023
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona en sessió de data 20 de juny de 2023, va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció per import de 6.108,22 €, convocatòria de subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines...

Pàgines