Noticies

10/10/2023
SUBVENCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023, ANUALITAT 2023 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va concedir a l’Ajuntament de Cabacés la subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2023, per a la realització de les següents actuacions: Concepte: Despeses corrents...
02/10/2023
SUBVENCIÓ PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A L’EXERCICI 2022. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 4 d’octubre de 2022, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 33.258,99 €, línia 2 Desenvolupament dels Plans d...
22/08/2023
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona en sessió de data 20 de juny de 2023, va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció per import de 6.108,22 €, concepte aigua 2023, convocatòria de subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’...
22/08/2023
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona en sessió de data 20 de juny de 2023, va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció per import de 6.302,96 €, concepte línia 2 socorrisme piscines, convocatòria de subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipal,...
18/07/2023
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 6 de setembre de 2022 va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció per import de 18.272,77 € per a l’adquisició de l’habitatge ubicat al C/ de Sant Miquel número 20 de Cabacés, convocatòria de subvencions per desenvolupar...
05/07/2023
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 20 de juny de 2023 va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció per import de 3.591,79 € per la programació musical i cultural de caràcter singular a l’àmbit rural, convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments,...
31/03/2023
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 29 de novembre de 2022, va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció per import de 25.000 € per a l’adquisició de butaques per al local social, convocatòria de subvencions destinades a inversions en equipaments municipals...
01/03/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 8.898,03 € per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals (e-catàleg) durant l’any 2023.
23/02/2023
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 15 de novembre de 2022 va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció nominativa per import de 65.000 €, per a la Rehabilitació de Mas Roger.

Pàgines