Noticies

22/12/2021
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 19 d’octubre de 2021 va atorgar a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 10.000 € pel Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH).
26/10/2021
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 5 d’octubre de 2021 va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 900 € per les activitats del programa 20 anys del Museu Miquel Montagud.
26/10/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 19.568,44 €, programa de despeses corrents del Pla d’Acció Municipal, anualitat 2021.
26/10/2021
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 21 de setembre de 2018 va atorgar a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 18.292,61 € per la realització de l’obra “Prolongació C/ Montsià i connexió amb C/ Ponent”, actuació inclosa al Pla d’Acció Municipal 2018, programa...
07/04/2021
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 23 de març de 2021 va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 1.662,50 €, per a l’escola rural “El Castell”, programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants publiques de titularitat municipal i...
02/03/2021
El Dpt. de Presidència de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 39.708,48 € per la realització de l’obra de Dinamització Territorial anualitats 2018 i 2019 Construcció d’escales per a la millora de l’accés de vianants i adequació de l’escola.
16/12/2020
SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE DIFUSIÓ DELS PRODUCTES AGROALIMENTARIS I ARTESANS DE QUALITAT, ANY 2020. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció de 2.400 € per la campanya comunicativa de la XV Fira de l'Oli Baronia de...
16/12/2020
SUBVENCIÓ PER IMPULSAR L’ECONIMIA BAIXA EN CARBONI: DESENVOLUPAMENT DELS PLANS D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA (PAESC) I FOMENT DE L’ÚS DE LA BIOMASA EN EQUIPAMENTS PÚBLICS AMB FINALITATS ENERGÈTIQUES. CONVOCATÒRIA 2020. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sess ió de data...

Pàgines