Situació i transport

SITUACIÓ GEOGRÀFICA

Municipi del Priorat, situat a ponent de la comarca, en contacte amb la Ribera d'Ebre. El terme municipal té una extensió de 32'21 km², travessat de nord a sud pel riu Montsant que divideix el territori en dues zones desiguals. La més extensa s'estén pels darrers contraforts occidentals de la serra del Montsant, l'altra s'enfila pels vessants orientals d'un seguit de serres, considerades les últimes derivacions meridional de la serra La Llena.

Comprèn, a més, bona part del vessant septentrional de la muntanya de Sant Pau, a la serra de la Figuera.

Els forts desnivells del terreny fan que presenti un gran contrast entre la part més alta, al Montsant i les zones relativament planes de la part baixa i els regadius de les vores del riu.

El poble, situat entre els barrancs de les Comes i de la Calçada, a 357 metres d'altitud, és l'únic nucli de població del municipi.

Subscriure a