Dades d'interès

ACTIVITAT ECONÒMICA

Una gran part del terme no és apte per al conreu, ocupat per roquerars, bosc i terrenys improductius.

Malgrat la crisi, l'agricultura, és l'activitat bàsica de Cabacés. Els conreus principals són l'olivera, l'ametller, a més de la vinya, l'avellana, la fruita i les
hortalisses. La majoria de terres són de secà. Malgrat això, hom es troba a
l'expectativa de l'augment de rendibilitat que pugui adquirir la terra amb l'arribada de l'aigua de la presa de Margalef.

La Cooperativa Agrícola, fundada l'any 1933, amb el nom de Sindicat
Agrícola, elabora vi i oli de qualitat.

Com a complement a l'agricultura hi ha granges de conills i d'aviram.

Subscriure a