Noticies

20/05/2019
L a Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 21 de setembre de 2018 va atorgar a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 15.672,24 € per la realització de l’obra “Tancament perimetral del recinte de la piscina municipal”, actuació inclosa al Pla d’Acció Municipal 2018,...
05/12/2018
SUBVENCIÓ PROGRAMA EXTRAORDINARI D'AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I EL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS CURS 2017-2018. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 30 de novembre de 2018 va concedir a l'...
28/09/2018
SUBVENCIÓ PROGRAMA DESPESES CORRENTS PAM 2018. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 21 de setembre de 2018, va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció de 30.117,15 € correponent al programa de despeses corrents del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018.
28/09/2018
SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA ESPECÍFIC D'OBRES PER AL SANEJAMENT, ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE I DEL PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ D'EQUIPAMENTS INFORMÀTICS PER GARANTIR L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (PEXI) 2018. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 21 de setembre de...
02/08/2018
SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS, CONVOCATÒRIA 2018. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 27 de juliol de 2018, ha concedit a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció de 550,75 €...
13/07/2018
SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ, CONVOCATÒRIA 2018. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 6 de juliol de 2018, ha concedit a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció de 2.184,30...
05/07/2018
SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA SEGURETAT A ZONES DE BANY (PLATGES I PISCINES), CONVOCATÒRIA 2018. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 22 de juny de 2018, ha concedit a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció de 4.206,52 € per la...
08/06/2018
SUBVENCIÓ PROGRAMA INVERSIONS DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 21 de juliol de 2017, va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció de 74.921,75 € per l'execució de l'obra "Adequació enllaç C/ del Mig i C/ de la Font de...
29/05/2018
SUBVENCIÓ PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS CURS 2016-2017. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 18 de maig de 2018, va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció de 3.150 € per la realització del...
18/01/2018
SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE DFUSIÓ DELS PRODUCTES AGROALIMENTARIS I ARTESANS DE QUALITAT, ANY 2017. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona en sessió de data 19 de juliol de 2017 va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció de 1.366,44 € per la realització de la XII...

Pàgines