SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

31/10/2019

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SUBVENCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE MESURES RECOLLIDES ALS PLANS D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DELS AJUNTAMENTS ADHERITS AL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESES. CONVOCATÒRIA 2018

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 5 d’abril de 2019 va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció de 13.934,43 € per la millora de l’enllumenat públic, 2ª fase.