SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

31/10/2019

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SUBVENCIÓ PAM 2017

La Presidència de la Diputació de Tarragona, per Decret de data 23 de juliol de 2019, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 5.394,36 €  per l’execució de l’actuació Instal.lació de baranes i senyalització vertical del parc infantil municipal, per disposició de romanents del PAM 2017.