SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

25/07/2019

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SUBVENCIO PROGRAMA DESPESES CORRENTS PAM 2019

La Presidenta de la Diputació de Tarragona, per Decret 2019-0002852, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 14.750,74 €  pel programa de despeses corrents del PAM 2019.