SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

09/06/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SUBVENCIÓ FENÒMNES METEOROLÒGICS I ALTRES SITUACIONS EXCEPCIONALS 2021

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 26 d’octubre de  2021, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 16.487,47 €  per la Impermeabilització del dipòsit municipal.