SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

21/10/2022

SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El Dpt. d’Acció Climàtica, Alimentació  i Agenda Rural va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 51.180,63 € (43% PDR, 57% DACC) a l’empara de la RESOLUCIÓ ACC/2603/2021, de 4 d'agost, de convocatòria anticipada per a l'any 2022 de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01), per l’actuació de “Rehabilitació de façanes principal i lateral de Mas Roger”