SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

17/11/2020

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SUBVENCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023, ANUALITAT 2020

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 27 d’octubre de 2020,   va concedir a l’Ajuntament de Cabacés les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2020, per a la realització de les següents  actuacions:

Concepte: Millora accés peatonal i adequació espais escola

Pressupost elegible: 75.186,34 €

Import concedit: 31.718,53 €

 

Concepte: Despeses corrents

Pressupost elegible: 19.568,44 €

Import concedit: 19.568,44 €

 

Concepte: Sosteniment del lloc de Secretaria-Intervenció

Pressupost elegible: 10.000 €

Import concedit: 10.000 €