SUBVENCIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA, AMB MOTIU DE LA COVID19, CONVOCATÒRIA 2020

02/11/2020

SUBVENCIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA, AMB MOTIU DE LA COVID19, CONVOCATÒRIA 2020

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 27 d’octubre de 2020 va concedir a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 8.050,97 €, programa de subvencions destinat als municipis, en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19, convocatòria 2020.