Subvenció de la Generalitat de Catalunya

30/07/2020

Subvenció de la Generalitat de Catalunya

El Dpt. de Territori i Sostenibilitat, ha concedit a l’Ajuntament de
Cabacés una subvenció de 5.417,94 €(43% PDR i 57% DTES), per l’actuació
“Recuperació del sender de la sèquia de la vila de Cabacés”, a l’empara
de la convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de
Catalunya, als hàbitats i espècies en el marc del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i
07.01.01) per a l’any 2020.
logo_parc_dtes_correcte.jpg

logo_ue.png