SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

22/12/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 19 d’octubre de 2021 va atorgar a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 10.000 € pel Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH).