SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

18/02/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SUBVENCIONS SALUT PÚBLICA CONVOCATÒRIA 2021

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 21 de desembre de 2021, va concedir a l’Ajuntament de Cabacés les següents subvencions:

Línia 1 – 1.2 Piscines

Import concedit: 5.582,94 €

 

Línia 1 -1.3 Agent cívic

Import concedit: 4.953,30 €

 

Línia 2 – Protecció salut pública

Import concedit: 6.201,97 €