SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

26/10/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 21 de setembre de 2018 va atorgar a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 18.292,61 € per la realització de l’obra “Prolongació C/ Montsià i connexió amb C/ Ponent”, actuació inclosa al Pla d’Acció Municipal 2018, programa inversions.