SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

22/08/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona en sessió de data 20 de juny de 2023, va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció per import de  6.302,96 €, concepte línia 2 socorrisme piscines, convocatòria de subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipal, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023.