SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

31/03/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la  Diputació de Tarragona en sessió de data 29 de novembre de 2022, va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció per import de 25.000 € per a l’adquisició  de butaques per al local social, convocatòria de subvencions destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials, any 2022.