SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

23/02/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la  Diputació de Tarragona en sessió de data 15 de novembre de 2022 va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció nominativa per import de 65.000 €,  per a la Rehabilitació de Mas Roger.