SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

18/07/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la  Diputació de Tarragona en sessió de data 6 de setembre de 2022 va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció per import de 18.272,77 € per a l’adquisició  de l’habitatge ubicat al C/ de Sant Miquel número 20 de Cabacés,  convocatòria de subvencions per desenvolupar polítiques municipals d’habitatge 2022.