SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

05/07/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la  Diputació de Tarragona en sessió de data 20 de juny de 2023 va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció per import de 3.591,79  € per la programació musical i cultural de caràcter singular a l’àmbit rural, convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular, convocatòria any 2023.