SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

20/05/2019

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 21 de setembre de 2018 va atorgar a l’Ajuntament de Cabacés una subvenció de 15.672,24 € per la realització de l’obra “Tancament perimetral del recinte de la piscina municipal”, actuació inclosa al Pla d’Acció Municipal 2018, programa inversions.