SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

28/09/2018

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SUBVENCIÓ PROGRAMA DESPESES CORRENTS PAM 2018.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 21 de setembre de 2018, va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció de 30.117,15 € correponent al programa de despeses corrents del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018.