SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

28/09/2018

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA ESPECÍFIC D'OBRES PER AL SANEJAMENT, ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE  I DEL PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ D'EQUIPAMENTS INFORMÀTICS PER GARANTIR L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (PEXI) 2018.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 21 de setembre de 2018, va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció de 6.264,87 € per a la Renovació d'un tram del col.lector d'aigues residuals de la xarxa de sanejament.