SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

23/01/2024

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona va ampliar la dotació inicial de l’e-catàleg de l’any 2023, essent l’import màxim de subvenció per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals (e-catàleg) de 12.104,53 €.