SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

10/10/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SUBVENCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023, ANUALITAT 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona  va concedir a l’Ajuntament de Cabacés la subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2023, per a la realització de les següents  actuacions:

Concepte: Despeses corrents

Pressupost elegible: 19.568,44 €

Import concedit: 19.568,44 €