SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

22/08/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona en sessió de data 20 de juny de 2023, va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció per import de  6.108,22 €, concepte aigua 2023, convocatòria de subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023.