SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

08/06/2018

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

SUBVENCIÓ PROGRAMA INVERSIONS DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 21 de juliol de 2017, va concedir a l'Ajuntament de Cabacés una subvenció de 74.921,75 € per l'execució de l'obra "Adequació enllaç C/ del Mig i C/ de la Font de Baix".